breadcrumbs_revolution_theme
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Загальні положення

1.1 Данна Політика конфіденційності  (надалі - Політика Конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИРНЕ КОРОЛІВСТВО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 45034333, адреса місцезнаходження: Україна, 03022, місто Київ, Голосіївський р-н., вулиця Рудницького Степана, будинок 9) (далі - Компанія) може отримати про користувача (далі - Користувач) під час здійснення замовлення, придбання продукції та використання ним ресурсу, який належить Компанії, а саме https://cheesekingdom.com.ua/ (далі - Сайт).

1.2 Користувач використовуючи Сайт, здійснюючи замовлення, придбання продукції надає свою згоду на використання його персональних даних, які він вносить на Сайті Компанії, для надання нею послуг та сервісів, що пропонуються на Сайті. В разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сайту, замовлення, придбання продукції.

1.3 Політика Конфіденційності застосовується тільки до Сайту, не регулює сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на Сайті.

1.4 Ця Політика Конфіденційності встановлює особливості обробки Компанією даних при використанні Користувачем Сайту, здійсненні замовлення, придбання продукції. 

1.5 До обробки персональних даних, які збираються та обробляються на даному Сайті відносяться умови Програми лояльності СИРНІ БОНУСИ, учасником якої, Користувач стає автоматично, здійснивши реєстрацію на Сайті, замовлення, придбання продукції.

1.6 Користувач надає згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки персональних даних з метою та на умовах визначених в цій Політиці Конфіденційності, 

2. Персональні дані Користувачів, які отримує і обробляє Компанія

В рамках цієї Політики Конфіденційності персональними даними Користувача є:

2.1 Персональні дані, які Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису), в процесі використання Сайту, замовленні, придбанні продукції, включаючи персональні дані Користувача:

прізвище, ім'я та по батькові

номер телефону

адреса електронної пошти

регіон і місто проживання

вік

дата народження

стать

інформація про замовлення та придбані товари

адреса доставки товарів

інформація про участь у Програмі лояльності СИРНІ БОНУСИ, маркетингових програмах та інших персональних або загальних акціях, заходах

дані про претензії, скарги та інші звернення Користувача, що направляються з використанням Сайту.

2.2 Дані, які автоматично передаються Компанії Сайту в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення, в тому числі інформація з cookie, інформація про пристрій Користувача:

адреса інтернет-протоколу комп'ютера Користувача (наприклад, IP-адреса) 

тип браузера, версія браузера

сторінки сервісів, час відвідування Користувача, час, витрачений на ці сторінки

унікальні ідентифікатори пристроїв і інші діагностичні дані, тип мобільного пристрою, IP-адреса мобільного пристрою, мобільна операційна система, тип мобільного інтернет-браузера

cookies та інші дані цих файлів

Відомості, які Компанія збирає, містять дані, наприклад, щодо кількості користувачів, які відвідали Сайт Компанії, сторінок, які були відвідані, дані про те, чи відвідував Користувач Сайт Компанії раніше, та допомагають Компанії визначити послуги, в яких Користувач найбільш зацікавлений. Ці дані також дають Компанії можливість покращити та розширити досвід Користувача.

2.2.1 Дані файлів cookie (сookie-файли) і аналогічні технології відстеження Компанія використовує для відстеження активності та зберігання інформації. Сookie-файли є невеликою кількістю даних, які можуть включати анонімний унікальний ідентифікатор. Cookie-файли відправляються в браузер з веб-сайту і зберігаються на пристрої Користувача. Технології відстеження, які також використовуються, - це маяки, теги і сценарії для збору і відстеження інформації, а також для поліпшення сервісів. Користувач може відмовитися від усіх cookie-файлів (при зміні налаштувань браузера). При відмові від використання cookie-файлів Користувач погоджується з тим, що деякі частини (функції) сервісів можуть бути йому недоступні для використання.

3. Цілі збору і обробки персональних даних Користувачів

3.1 Компанія збирає і зберігає персональні дані, які необхідні для використання Користувачем Сайту, замовлення, придбання продукції, ці дані обробляються в цілях та способами, зазначеними в цій Політиці Конфіденційності, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

3.2 Компанія здійснює обробку персональних даних Клієнтів, включаючи збір, отримання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (надання, доступ), блокування, видалення, знищення, як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів, а також шляхом змішаної обробки в наступних цілях:

продажу Компанією та придбання Користувачем продукції та провадження іншої діяльності відповідно до статуту Компанії та законодавства України;

реалізації прав Компанії та Користувача;

направлення повідомлень Користувачу;

виконання інших повноважень, функцій, обов’язків Компанії, що не суперечать законодавству України та змісту відносин сторін;

встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, обробку запитів, заявок, замовлень від Користувача;

надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів;

направлення рекламних повідомлень Користувачу, надання Користувачеві персональних пропозицій;

аналіз призначених для Користувача даних, проведення статистичних та інших досліджень взаємодії Користувача з Компанією.

проведення маркетингових та рекламних заходів;

підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем. 

4. Умови обробки персональних даних Користувачів

4.1 Обробка персональних даних Користувачів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.2 Відносно всіх персональних даних Клієнтів зберігається їх конфіденційність і забезпечується безпека.

4.3 Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, Користувач надає Компанії згоду поширювати персональні дані Користувача, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі за межі України, іноземним суб’єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам, зокрема:

для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або продажу та придбання Користувачем продукції Компанії, а також партнерам Компанії;

при настанні підстав для передачі третім особам, згідно з законодавством України;

розпорядникам персональних даних;

особам, що надають Компанії послуги з організації поштових відправлень, телефонних дзвінків, повідомлень;

особам, що надають Компанії послуги зі зберігання інформації, створення та зберігання електронних копій інформації (архівів, баз даних), а також особам, що надають послуги/ забезпечують іншу діяльність Компанії, що не суперечить законодавству України.

4.4 З урахуванням умов цієї Політики конфіденційності, Користувач засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст персональних даних Користувача, що були зібрані Компанією, про мету збору персональних даних Користувача та про осіб, яким передаються персональні дані Користувача.

4.5 Користувач надає Компанії згоду на власний розсуд Компанії (залученим нею контрагентам) та без обмеження телефонувати, направляти повідомлення з використанням даних, що надані Користувачем Компанії або отримані будь-яким способом у процесі продажу продукції. Користувач усвідомлює та погоджується, що передача та/або обробка персональних даних Користувача може здійснюватися, зокрема, із використанням різних засобів зв‘язку, мережі Інтернет, а також третіми особами, пов’язаними з персональними даними. Клієнт усвідомлює, що направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняє Компанію від пов’язаної із цим відповідальності. 

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональних даних Користувача

 

5.1 При обробці персональних даних Компанія приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональної інформації, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональної інформації Користувача щодо обробки персональних даних Компанії та Партнера та вимогами законодавства про персональні дані.

 

5.2 Обробка персональних даних користувачів здійснюється на обладнанні, що розміщується в охоронюваних приміщеннях з обмеженим доступом визначеними працівниками Компанії і лише відповідно до їхніх професійних або трудових обов'язків.

 

6. Зобов'язання Компанії та Користувача

6.1 Користувач зобов'язаний:

6.1.1 надавати Компанії достовірну персональну інформацію про Користувача та повідомляти Компанію про зміну своїх персональних даних не пізніше 10 робочих днів з дати їх зміни.

6.2 Компанія зобов'язана:

6.2.1 використовувати отримані персональні дані Користувача виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності та умовах Програми лояльності СИРНІ БОНУСИ

6.2.2 забезпечувати конфіденційність персональних даних Користувача;

6.2.3 виконувати інші обов'язки, передбачені Політикою конфіденційності та законодавством України.